Dřevěné příhradové vazníky

-jsou moderní konstrukční prvky předně využívané pro realizace střech rodinných domů, kde nejsou požadavky pro obytné podkroví (nejčastěji bungalov), dále pro střechy zemědělských budov (kravíny, seníky, stodoly…), průmyslových objektů (skladové prostory, výrobní haly, garáže...), stavby občanské vybavenosti (supermarkety, sportovní areály, tělocvičny, jízdárny, školy, nástavby na bytové domy…) a mnohé další..

- výroba vazníků je vždy podmíněna statickým výpočtům, pro jejichž vstup jsou důležité údaje o sněhové oblasti stavby, typu krytiny, četnosti a typu podpor, výšky budovy a další důležité parametry, na kterých budou záviset profily jednotlivých přířezů, tvar vazníku, velikost styčníkových destiček, počet spojů, způsob kotvení..

-vazník je složen z dolních pásnic, horních pásnic, svislic, diagonál a styčníkových destiček. Tyto jednotlivé komponenty jsou pak podle návrhu statika pomocí styčníkových destiček zalisovány v kompaktní rovinný konstrukční prvek na speciálním lisovacím zařízení.

-při poptávce vazníků zašlete půdorys domu, řez, druh uvažované krytiny, místo stavby, kontakt (viz poptávkový formulář na našich stránkách).

Hlavní výhody vazníkových střech:

* Variabilita tvaru a rozměrů

* Možnost rozponů až 30m bez vnitřní podpory

* Přesná výroba

* Rychlá montáž oproti klasickému krovu

* Eliminace chyby lidského faktoru

* Nízká hmotnost

* Nižší pořizovací náklady

Pro více informací nebo nezávaznou cenovou nabídku (zdarma) nás neváhejte kontaktovat.