Ploché střechy

- ploché střechy bytových domů, které mají většinou původ v dobách akcí „Z“ a v dobách, kdy bylo prioritou vystavět velké množství bytových jednotek v co nejkratší době a za vyložení minima finančních prostředků, jsou dnes i přes množství periodických oprav, položení nových vrstev hydroizolačních pásů nebo foliových materiálů dávno za dobou kvalitní funkčnosti a veškeré další opravy klasickým způsobem jsou pouze dočasným řešením a navíc přitížení konstrukce domu další vrstvou izolace. Tady se nabízí otázka, jak vlastně efektivně opravit tuto plochou střechu a zbavit se problémů, které jsou s plochou střechou odedávna spojeny. A zároveň získat moderní a funkční řešení, které bude bezvadně sloužit po zbytek doby životnosti bytového domu.

Při pohledu do minulosti byly ploché střechy používány již starými civilizacemi především ve Středomoří a Blízkém Východě. Ale například v našich končinách a na severu Evropy již barbarští obyvatelé na svých primitivních obydlí stavěli stanové (sedlové) střechy. Bylo v závislosti na klimatu, které tu panovalo a dodnes je chladnější, s vyšším množstvím srážek a většími rozdíly mezi zimním a letním počasím. Dodnes je pravdou, že jednoduchá sedlová střecha, s dostatečným spádem, bez zbytečných prvků, střešních oken, složitých úžlabí a obytných půdních prostor je netrvanlivějším a v závislosti na dlouhodobou údržbu tím nejlevnějším řešením.

Proto Vám nabízíme náš systém rekonstrukce původní ploché střechy na novou sedlovou (valbovou) střechu s nízkým sklonem kolem 15 stupňů a v hřebeni s výškou okolo dvou metrů. Nosnou konstrukcí této střechy jsou lisované dřevěné příhradové vazníky umístěny v návaznosti na nosný systém zájmového domu (většinou po 3,6 metrech, popřípadě po 6 nebo 4,2 metrech). Vyrobené a napočítané vždy na konkrétní objekt. Tyto vazníky jsou pak propojeny soustavou vaznic, kladených v roztečích okolo 70 centimetrů od hřebenu až po okapovou hranu. Vzniklá konstrukce je pak celá ztužena dle statického výpočtu a projekčního návrhu. Všechny prvky dřevěné konstrukce jsou podle normy máčením ošetřeny proti dřevokazným houbám a hmyzu. Krytina je tvořena bezúdržbovým trapézovým finským plechem RUUKKI s životností přes padesát let. Jedná se o pozinkovaný ocelový plech tloušťky 0,5 mm opatřený takzvaným poplastováním, kladeným v celistvých pásech od hřebenu střechy po okapovou hranu. Další klempířské prvky střechy jsou vyrobeny ze stejného materiálu, aby celek fungoval kompaktně a neexistovalo žádné slabé místo, které by podléhalo dřívějšímu stárnutí. Na tyto krytiny výrobce poskytuje záruku 15 – 50 let. Tím se stává nabízený sytém bezúdržbovým řešením a i přes jeho vyšší cenu je pro bytové domy výhodnější. Veškeré vyústění vzduchotechnik je následně protaženo nad úroveň nové střešní roviny a osazeno samotížnou větrací hlavicí „LOMANCO“ popřípadě jiným ventilačním zařízením. Jsou-li na střeše strojovny výtahu, jsou pak přestřešeny tak, aby již v budoucnu nebyly vystaveny povětrnostním vlivům. Konstrukce nové střechy je navržena tak, aby fungovala jako dvouplášťová větraná střecha, kdy je po délce okapové dodržena průběžná nasávací mezera opatřena síťkou (proti vletu hmyzu a ptactva) a v hřebenu jsou umístěny větrací hlavice „LOMANCO“ pro posílení provětrání půdního prostoru. Celá konstrukce je podle statických výpočtů kotvena speciálními prvky do stropního panelu nad každou nosnou stěnou. Tyto kotvy dále slouží i pro postupné odvětrání zabudované vlhkosti konstrukce do půdního prostoru, odkud je dále odvětrána pomocí již dříve zmíněných hlavic, umístěných v hřebenu střechy. Vzniklý prostor střechy je možno zateplit rozložením vhodné tloušťky minerální vaty.

  • *Konec zatékání pod vrstvy izolace a tím i do objektu samotného
  • *Konec zatékání do spár mezi panely a pod tepelnou izolaci objektu
  • *Konec přehřívání a promrzání podstřešních bytů
  • *Odvedení vody mimo plochu stávajícího střešního pláště
  • *Prodloužení životnosti objektu a ochrana zateplení pláště budovy
  • *Zhodnocení celého objektu a tím i jednotlivých bytových jednotek
  • *Několikanásobná životnost oproti ploché střeše za podobnou cenu
  • *Kontrolovatelnost střechy po celou dobu užívání
  • *Odpadá nákladná likvidace stávajících vrstev ploché střechy
  • *Záruka na dílo 12 let, záruka na krytinu 15 – 50 let, prohlídky zdarma

  Pro více informací nebo nezávaznou cenovou nabídku (zdarma) nás neváhejte kontaktovat.